Rozhodnutím Rady města Kutná Hora na jednání 15. listopadu 2017 dochází k částečné výměně vedení společnosti KH TEBIS s.r.o. Novým jednatelem se stává dosavadní člen dozorčí rady (DR)
Martin Suchánek, který se své funkce ujal ve čtvrtek. Chybějící členové DR budou jmenováni během nejbližšího jednání Rady města.

Kutná Hora 19. listopadu 2017 – Své role jednatele společnosti KH TEBIS s.r.o. se ujímá Martin Suchánek, dosavadní člen dozorčí rady. Hlavním cílem je vrátit rozhodovací pravomoci do rukou vlastníka, tedy města. Dále budou logicky následovat priority nastavené majitelem: nezávislý audit a kontrola procesů v dodavatelsko-odběratelských vztazích a výběrových řízení, návrat k jednacímu stolu s dodavateli. V neposlední řadě bude také naším cílem nastavit transparentní způsob komunikace mezi vedením firmy a Radou města Kutná Hora.

„Chceme co nejdříve vrátit rozhodovací práva zpět do rukou vlastníka, tedy města. Proto sepíšeme tolik chybějící stanovy, které vymezí pravomoci všech orgánů společnosti.“ říká Martin Suchánek a dodává: „Budeme komunikovat otevřeně a o všech návrzích vedení firmy bude jako první informováno město. Podíváme se také na kondici firmy a k tomu nám pomůže nezávislý audit. Počátkem roku představíme radě města strategické kroky rozvoje společnosti, které vzejdou z hlavní současné priority, poskytování služeb nejvyšší kvality a dodávek energií za optimální ceny zákazníkům.“

KH TEBIS bude směřovat ke standardním a předvídatelným procesům svého řízení a jejím hlavním krédem bude plnit zadání majitele, tedy města Kutná Hora. Společnost bude mnohem proaktivnější v jednání s dodavateli; ve střednědobém horizontu bude dále usilovat o  navyšování počtu zákazníků, nově se také bude orientovat na získávání dostupných ekologicko- energetických dotačních titulů, což by vše mělo vést k lepšímu hospodářskému výsledku

společnosti, vytváření nových pracovních míst, a tedy i k většímu přínosu pro město. Porovnáme národní operační programy s plány městské teplárny (konkrétně IROP, OPIK a OPŽP) a zaměří se na nové technické a obchodní příležitost. Zvyšování účinnosti rozvodů, nové přípoje a hledání energií mezi městskými společnostmi. Dlouhodobým cílem bude snaha o optimalizaci cen při zachování nejvyšší kvality služeb.

Společnost si je vědoma, že běží topná sezóna a chce ujistit všechny zákazníky, že ceny jsou určené a dodávat budeme dle jejich potřeb. Máme silného dodavatele tepla s moderní technologií, společnost EC Kutná Hora. KH TEBIS vedle toho udržuje záložní plynové kotelny v provozuschopném stavu a vyrábí vlastní teplo a elektrickou energii v kogeneračních jednotkách. Nový jednatel společnosti, dosavadní člen Dozorčí rady KH TEBIS a místní rodák Martin Suchánek, (*1974) žije s rodinou v Kutné Hoře. Předtím, než se rozhodl odejít do vedení rodinných firem získával dlouholeté manažerské zkušenosti v mezinárodních společnostech i mimo Českou republiku.