Rok 2019 přinesl spoustu nového nejen do životů občanů našeho města, ale i do chodu městských společností. Ani teplárenská společnost KH Tebis letos nebyla výjimkou. Již v průběhu roku jsme Vás informovali o výměně stárnoucích kogeneračních jednotek v provozu Šipší. Tímto krokem se společnosti postupně daří plnit snahu o snižování dopadů rostoucích nákladů na výrobu energií. Krom tiššího a ekologičtějšího chodu, který by měli ocenit hlavně obyvatelé přilehlého sídliště, se zároveň výrazně minimalizují také náklady na servis vybavení, které logicky s věkem dosluhujících strojů stoupaly. Nové jednotky jsou v provozu již od října letošního roku a návratnost této investice by měla být završena již v horizontu 3 let od tohoto termínu.
Zásadní je i fakt, že se koaliční většině zastupitelstva Kutné Hory podařilo na listopadovém jednání prosadit i plánovaný odkup nového zařízení městem. Tento krok vychází z předloňského ujednání mezi městem a společností KH Tebis. Město v té době nevyčlenilo prostředky na nákup nové techniky a proto prostřednictvím rady Tebisu schválilo nákup jednotek s příslibem následného odkupu. Situace se tedy vrací do stavu předcházejícího výměně techniky, kdy Tebis hospodaří na majetku města a odvádí patřičný nájem, se všemi výhodami které z nového zařízení plynou.
Zároveň s odkupem bylo schváleno i zřízení Fondu rezerv a rozvoje tepelného hospodářství. Jeho cílem je v aktuálně nastaveném modelu zajistit finance, které umožní v následujících letech například výměny kotlů a potřebné opravy budov.
Přes všechnu snahu ale musela i letos společnost, s ohledem zejména na rostoucí ceny tepla nakupovaného od EC Kutná Hora a mzdové náklady, oznámit meziroční zvýšení cen z 615,28 Kč ( vč. DPH 15% ) na 629,73 ( vč. DPH 10% ) za 1GJ odebraného tepla. Společně s novou cenou, vzniknuvší z analýzy předešlé topné sezóny ale vznikl i dlouhodobý plán modernizace toho zařízení, kterému v dohledné době hrozí ukončení provozuschopnosti. S podporou města tak bude i v následujících letech Tebis hájit pozici spolehlivého a kvalitního dodavatele energií.
Tento informativní článek vyšel v prosincovém vydání Kutnohorských listů