• Zákon 458/2000 Sb., zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odbětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  [úplné znění – 1.část] [úplné znění – 2.část]
 • Zákon ze dne 7. května 2009, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.
  [1.část] [2.část]
 • Vyhláška 194/2007, Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
  [Vyhláška 194]
 • Vyhláška 225/2001, Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
  [Vyhláška 225]
 • Vyhláška 366/2010 Sb., Ministerstva průmyslu a obchodu o stanovení způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé užitkové vody pro více odběrných míst
  [Vyhláška 366]
 • Vyhláška 478/2006 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepla
  [Vyhláška 478]
 • Cenové rozhodnutí ERÚ č. 01/2010 ze dne 1. listopadu 2013 k cenám tepelné energie
  [Cenové rozhodnutí ERÚ 2//2013]

http://www.tlib.mvv.cz/Informace-pro-zakaznika/Legislativa/