Kutná Hora – Městská společnost KH Tebis se pustila do výměny kogeneračních jednotek. „Na stará zařízení se již nedalo spolehnout. Stávající jednotky z devadesátých let byly na hranici své technické životnosti,“ upozornil jednatel společnosti Martin Suchánek.

K. Dittel Ksandrová a M. Godíková (Bosch), M. Suchánek, KH TEBIS při provozní kontrole. Foto René Svoboda

Kotelna Hlouška „u komína“ utichla, jaký je důvod?
Od července probíhala výměna kogeneračních jednotek (dále jen KGJ). Jde o vysoce účinná zařízení pro současnou výrobu elektrické energie a tepla. Stávající KGJ z devadesátých let byly na hranici své technické životnosti a jejich další provozování by bylo spojeno s nejistými dodávkami a vysokými náklady na opravy. Podobně jako v kotelně Šipší v loňském roce jsme dvě KGJ vyměnili za nové. Kombinované výrobě vyslovila na dalších 15 let podporou Evropská komise, protože zvyšuje energetickou účinnost, snižuje emise a vede k vyšší úrovni ochrany životního prostředí.

Stihne se výměna do zimy?
Pokles teplot v minulých dnech topnou sezónu již zahájil a my byli jako vždy připraveni. Děkuji týmu KH TEBIS za letní údržbu provedou v plánovaném čase a kvalitě. Jednotky jsou uvedeny do zkušebního provozu po předcházejícím úspěšném najetí dodavatelem. Režim se v zásadě shoduje s plným provozem. Elektrickou energii dodáme do sítě a teplo do rozvodů města. V dalších dnech budou probíhat dokončovací práce a prokázání technických parametrů s předáním díla.

Proč se společnost rozhodla pro výměnu kogeneračních jednotek?
Pro udržení současné ceny tepla je využití KGJ absolutně nezbytné a to předpokládá, že stroje budou v perfektním stavu. Na stará zařízení se již nedalo spolehnout. Neumožňovaly rovněž naše zapojení do ziskového systému virtuálních elektráren. Proto se KH TEBIS rozhodl pro investici a vypsal výběrové řízení na dodávku nových KGJ, které mají nejen lepší technické parametry jako je např. účinnost, ale zároveň splňují legislativní předpisy, které budou na technologii kladeny v příštích letech. Mám radost, že se mi podařilo nastavit tvrdé parametry nadlimitní veřejné zakázky a výsledek se dostavil. Přinesl jsem KH TEBIS úsporu nákladů ve výši přes 500 tis Kč. Letos nakoupené stroje mají výborné technické parametry a vydělají v průběhu živostnosti minimálně o 5 milionů Kč více, než bylo plánováno. Dalším příjemným dopadem obnovy jsou emise oxidů dusíku, které budou 68 % pod evropskou normou. O desítky procent snižujeme hluk. Považuji za důležité, naslouchat přání občanů. Splněno! Máme v Kutné Hoře nejlepší technologii bez kompromisů.

Kolik tato akce bude stát?
Celá výměna bude stát 9,1 mil Kč. Vzhledem k tomu, že se veškeré teplo i elektrická energie z KGJ využije, výrobu podporuje stát, je návratnost investice pouze 3 roky.

Kdo výměnu zaplatí, nemusejí se koncoví zákazníci obávat o cenu tepla?
Naopak, vyšší podíl těchto zařízení cenu snižuje. Odpadní teplo, které při výrobě elektrické energie vzniká, má výrobní náklady blízko nule. Čím více vyrobíme elektřiny, tím více levného tepla můžeme distribuovat zákazníkům. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na výměnu KGJ mělo za cíl vybrat nejlepší stroje v poměru cena/výkon, nemusejí se zákazníci obávat o navýšení ceny tepla vlivem jejich výměny. Součástí dodávky je i servisní smlouva. Známe díky ní výši servisních nákladů po celou dobu 15leté životnosti zařízení. Investorem je KH TEBIS.

Jakou máte jistotu, že cena servisu bude dodržena a servis bude?
Chtěl jsem mít jistotu, že ti, kteří se do veřejné soutěže přihlásí, nejsou překupníci nebo účelově založené firmy, společnosti s krátkou historií nebo neprůhlednou strukturou majitelů. Koncipoval jsem výběrové řízení tak, abychom oslovili přímo výrobce KGJ.

Kdo tedy výběrové řízení vyhrál?
Jako nejvýhodnější byla hodnotící komisí vyhodnocena nabídka od společnosti Bosch Termotechnika, dceřiné společnosti skupiny Robert Bosch GmbH. V německém Lollaru vyrábějí KGJ 35 let a podnikají od roku 1886. Značka Bosch je pro nás dostatečnou zárukou toho, že dostojí svým závazkům. Kromě globálních aktivit po celém světě je v České republice silně zastoupena. Ve svých 3 českých výrobních závodech zaměstnává přes 7 tis. lidí. Osobně jsem hovořil s celou řadou jejich spokojených zákazníků. Nadace Bosch kromě jiného velmi dbá na trvalou udržitelnost. Zástupci společnosti nabídli nad rámec svých smluvních závazků, že v Kutné Hoře vysadí 1 strom za každou KGJ. Nabídka přišla po podpisu smlouvy, a to je jasný signál o výjimečném přístupu k zákazníkům. Můžeme se tak těšit kromě nových tichých jednotek na více zeleně. Další část dodávky je plánována na příští rok. Připravuji zároveň program, který umožní nejlepším kutnohorským studentům navštívit vývojové centrum Bosch.

Článek vyšel na serveru Svoboda.info dne 1.10.2018 pod názvem „Jednatel Tebisu Martin Suchánek: „Investice 9,1 milionů korun se vrátí do tří let“ „. Dostupný na http://www.svoboda.info/zpravy/kutna-hora/jednatel-tebisu-martin-suchanek_investice-91-milionu-korun-se-vrati-do-tri-let_/