Vážení zákazníci,

každoročně Vás informujeme o prodejní ceně tepla. Pro letošní rok tomu nebude jinak.

I když stávající podmínky v rámci současné Covid situace, vývoji inflace a celkové situaci ve světě, nevypadají dobře. Rozhodli jsme se, že 

 s účinností od 1.1.2021 my prodejní cenu tepla měnit nebudeme.

Výše ceny tedy bude:

Za 1 GJ (bez DPH) cena = 572,48 Kč
Za 1 GJ (s 10% DPH) cena = 629,73 Kč
Našim cílem společnosti je být zodpovědný, spolehlivý, a proto stále s podporou Města Kutné Hory plánujeme modernizaci naší soustavy CZT.
Zasloužíme se o to, že zůstaneme i nadále Vašim vysoce kvalitním a spolehlivým dodavatelem tepelné energie.
.

 

Přejeme Vám krásné prožití Vánočních svátků a přejeme vše nejlepší do nového roku 2021.

 

Děkujeme za pozornost a se vší úctou za KH TEBIS s.r.o.

 

V Kutné Hoře 30. 11. 2020

Ing. Tomáš Pilc
 jednatel společnosti